Jest to symbol zastępczy subdomeny jedyne.empori-textile.eu